Open Office หนึ่งในโปรแกรมน่าสนใจบน PC

ในยุคสมัยที่มีการทำโปรแกรมออกมามากมาย การเกิดขึ้นของโปรแกรม Open Office เป็นการตรอกย้ำถึงการพัฒนาในโลกปัจจุบันว่าไม่ได้มีการผูกขาดการใช้งาน ได้เพียงแค่โปรแกรมไม่กี่โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแล้ว

Read More