Gimp โปรแกรมเล็กๆแต่ใจใหญ่

Gimp หรือ GNU Image Manipulation Program เป็นโปรแกรมจัดการรูปภาพที่มีขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มากเท่ากับ Photoshop ซึ่งตัวโปรแกรม Gimp นั้นสามารถประมวลผลภาพกราฟฟิกส์ ภาพถ่าย และ สามารถออกแบบภาพกราฟฟิกส์

Read More

Open Office หนึ่งในโปรแกรมน่าสนใจบน PC

ในยุคสมัยที่มีการทำโปรแกรมออกมามากมาย การเกิดขึ้นของโปรแกรม Open Office เป็นการตรอกย้ำถึงการพัฒนาในโลกปัจจุบันว่าไม่ได้มีการผูกขาดการใช้งาน ได้เพียงแค่โปรแกรมไม่กี่โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแล้ว

Read More