Open Office หนึ่งในโปรแกรมน่าสนใจบน PC

ในยุคสมัยที่มีการทำโปรแกรมออกมามากมาย การเกิดขึ้นของโปรแกรม Open Office เป็นการตรอกย้ำถึงการพัฒนาในโลกปัจจุบันว่าไม่ได้มีการผูกขาดการใช้งาน ได้เพียงแค่โปรแกรมไม่กี่โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์อีกต่อไปแล้ว ซึ่งปัจจุบันนี้ Open Office เป็นชุดซอฟต์แวร์สำนักงานที่เป็นโปรแกรมสามารถนำเอามาเทียบเคียงได้กับ Microsoft Office ซึ่งหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดี นอกจากนี้ Open Office รองรับมากกว่า 110 ภาษา โปรแกรมชนิดนี้ยังเปิดให้ใช้งานฟรีอีกด้วย

ระบบการทำงานของ Open Office

Open Office ได้ทำการแบ่งโปรแกรมในชุดออกมาเป็น 6 ลักษณะเพื่อใช้ประโยชน์ซึ่งใกล้เคียงกับ Microsoft Office โดย

Writer – โปรแกรมที่ออกแบบมามีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันกับ Microsoft Word  โดยเป็นลักษณะโปรแกรมประมวลคำ  นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้าเอกสาร DOC ของ Word ได้อีกด้วย และ ยังเพิ่มเติมแก้ไขแบบ WYSIWYG สำหรับสร้างเว็บไซต์เพจ

Calc – โปรแกรมที่ออกแบบมามีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันกับ Microsoft Excel โดยเป็นลักษณะโปรแกรมแผ่นตารางทำการ นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้าเอกสาร XLS ของ Excel ได้อีกด้วย เพิ่มเติมการกำหนดลำดับกราฟ และ สามารถส่งเอกสารออกเป็น PDF ได้

Impress – โปรแกรมที่ออกแบบมามีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันกับ Microsoft PowerPoint โดยเป็นลักษณะนำเสนอเป็นไฟล์ของ Adobe Flash (SWF) สามารถนำเข้าไฟล์ในรูปแบบ PPT  ของ PowerPoint

Base – โปรแกรมที่ออกแบบมามีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันกับ Microsoft Access โดยเป็นลักษณะสร้างและจัดการแก้ไขฐานข้อมูลในรูปแบบฟอร์มเพื่อในการใช้รายงานต่างๆ มีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายต่อการเข้าใจ รวมฐานข้อมูล Excel (JET) แหล่งข้อมูล ODBC, และ MySQL/PostgreSQL ด้วยการส่งข้อมูลผ่านคำสั่ง SQL

Draw – โปรแกรมที่ออกแบบมามีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันกับ Microsoft Visio ใช้สำหรับการวาดภาพ 3 มิติหรือเข้าใจได้ง่ายๆว่าเครื่องมือสร้างแผนภูมิ ทั้งยังมีระบบการสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างรูปร่างและเส้นที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อให้วาดภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น ทำให้คล้ายกับ Software  ประเภท Desktop Publishing Scribus และ Microsoft Publisher เรียกได้ว่ารวมหลายๆอย่างไว้ด้วยกัน นอกจากนี้สามารถส่งเอกสารออกเป็น PDF ได้

Math – โปรแกรมที่ออกแบบมามีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันกับ Microsoft Equation ใช้เขียนข้อความ ตัวเลข สร้างและแก้ไขสูตรคณิตศาสตร์ ทำงานใกล้เคียงกับ Writer เพียงแต่ว่าเน้นไปทางการใช้งานทางด้านตัวเลข และสามารถส่งออกเป็น PDF ได้อีกด้วย

ด้วยระบบการใช้งานแบบนี้เป็นการทำให้เหล่า User ทั้งหลายสามารถเลือกโปรแกรมในการทำงานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และมีช่องทางในการเลือกใช้ได้อย่างแพร่หลายอีกด้วย สำหรับโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 1999

ดาวน์โหลดได้ที่ : www.openoffice.org